Rapport kommunfullmäktige september 2022

Torsdag 29 september var det mandatperiodens sista kommunfullmäktigemöte. Här kan du se mötet i efterhand.

Under torsdagen sammanträdde Höganäs kommunfullmäktige, och för flera ledamöter och ersättare var det för sista gången. Nästa kommunfullmäktige kommer att spegla resultatet av det nyss genomförda valet. Då kommer man även att välja poster som kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande med flera.

Under det relativt korta mötet tog man bland annat upp ärenden som taxa för vatten och avlopp 2023, tidigareläggning av investeringsmedel och svarade på en motion.

Vill du se exakt vad som togs upp? Då kan du ladda ner de kompletta möteshandlingarna , 8.5 MB, öppnas i nytt fönster..

Vi direktsände som vanligt mötet på kommunens Youtube-kanal. Här kan du se det i efterhand:

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: