Dags för inkomstkontroll av barn- och skolbarnomsorgsavgift 2022

Utbildningsnämnden har beslutat att varje år genomföra en kontroll av inlämnad inkomstuppgift avseende barn- och skolbarnomsorgsavgifter.

Inkomstkontrollen avser en jämförelse mellan den inkomstuppgift som du lämnat till Höganäs kommun gentemot Skatteverkets uppgift om deklarerad inkomst 2020 (uppgifterna kommer oss tillhanda först två år efter inlämnad deklaration). Inkomstkontroll kan medföra efterdebitering ifall du uppgett en lägre inkomst än den deklarerade och återbetalning ifall du uppgett en högre inkomst än den deklarerade.

Vid kontrollen för 2020 framkom en differens mellan betald avgift och faktisk avgift, faktura på mellanskillnad bifogas. Om du har autogiro kommer pengarna dras från kontot som vanligt på fakturans förfallodag. För dig som har fått en kreditfaktura, kommer pengarna att betalas ut till kontot den 31 oktober 2022. Om kommunen saknar din kontouppgift utbetalas pengarna via en avi.

Förfallodatum för fakturan är den 31 oktober 2022. Om du har behov av en förlängd betalningstid på 30 dagar bör du snarast kontakta kommunens ekonomiavdelning innan förfallodatum löper ut. Om du har frågor gällande betalning eller behöver upprätta en avbetalningsplan, kan du från och med den 12 november kontakta Svea Inkasso AB.

Förändrade uppgifter

Vi ber dig vänligen att uppdatera dina inkomstuppgifter så fort det sker någon förändring. Detta kan du göra via e-tjänsten ”Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem – Ansökan, platserbjudande och inkomstuppgifter” på kommunens hemsida.

Har du frågor kring detta ärende kan du kontakta oss

Bestrida fakturan

Om du vill bestrida din faktura gör du detta skriftligen. Därefter gör vi en utredning och skickar hem svar till dig. I ditt bestridande talar du om att

  • du bestrider fakturan
  • vill få den omräknad
  • motivera varför efterdebiteringen inte stämmer

Skicka brevet till:
Höganäs kommun, utbildningsförvaltningen, inkomstkontroll, 263 82 Höganäs.

Mer information hitatr du under inkomstkontroll på vår hemsida www.hoganas.se/avgifterochregler

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen