Årets Medarbetare, Ledare och Uppväxlare 2022 är utsedda

Årets Medarbetare, Årets Ledare och Årets Uppväxlare 2022 har blivit utsedda!

Det var i ett fullsatt Tivolihuset som mycket glada personer fick ta emot sina priser.

Höganäs kommun vill belöna goda insatser och lyfta medarbetare som är goda föredömen. Därför har det årligen delats ut priser till Årets Medarbetare och Årets Uppväxlare.

Till Årets Medarbetare är det kollegor som nominerar kollegor. Ett sätt att lyfta fram en god förebild som skapar en god stämning och som värnar om kamratskap på arbetsplatsen. Den nominerade ska bidra till den goda arbetsmiljön och ta ansvar för den.

Till Årets Uppväxlare är det kommunens invånare och företag som nominerar kandidater utifrån upplevd service, bemötande och ökad kvalitet. Priset delas ut till en person eller en arbetsgrupp inom organisationen som utöver det vanliga skapat ett ökat värde för invånare, besökare eller företagare.

Nytt för i år är utmärkelsen Årets Ledare. Även denna nomineras inom kommunen, där anställda kunnat nominera en kollega eller chef. Det ska vara en förebild i sitt ledarskap och som lyckas leva våra ledord kommunikation och koncerntanke och som rör sig i ledardiamantens fyra dimensioner; empatisk, modig, visionär och resultatinriktad. En chef som bidrar till verksamhetens bästa genom att även se medarbetares mående och utveckling.

Under ledarforums avslutning i Tivolihuset under fredagen avslöjades det vilka som fått respektive utmärkelse:

Årets Uppväxlare:
Hemvården centrum

Motivering:

"Hemvården centrum har under två månader vårdat min 61-åriga mamma hemma och de har varit så fantastiska. Mamma är i livets slutskede. Nyligen blev mamma sämre och trots att det var helg ställde alla upp och gick in och löste vak för mamma och mig. Personalen ger allt och lite till. Och är verkligen änglar! Har länge funderat på hur jag ska kunna tacka dem och då känns det självklart att de ska få detta pris!"

Årets Medarbetare:
Bodil Nordin

Motivering:

"Bodil är nytänkande, kreativ och en inspirationskälla som har utvecklat arbetsmetoder inom yrket, som uppmärksammats av både Konsumentverket, Kronofogden och även internationellt, Bodil kommer i höst att föreläsa på ett universitet i Tyskland. Hon har ett fantastiskt bemötande som gör att våra medborgare känner sig trygga med att träffa henne även om de är i en svår ekonomisk situation. Hon ger känslan av att detta ska vi fixa.

Bodil får många uppskattande vitsord från de hon möter, de uttrycker att de blir lyssnade på, får en mycket god och professionell rådgivning med goda resultat och att de har fått energi och kraft till ett förändringsarbete inte bara ekonomiskt utan också till förändrade levnadsvillkor. Efter ett möte med Bodil lämnar man rummet med en känsla av trygghet och hopp. Bodil samverkar över förvaltningsgränserna och har med sitt arbetssätt bidragit till att fler har inkluderat privatekonomi inom sina verksamheter. Hon är helt enkelt en riktig diamant som Höganäs fått äran att bära i sitt smycke."

Årets Ledare:
Therese Norrman Persson

Motivering:

"Therese är en målfokuserad och handlingskraftig ledare. Hennes ledarskap är tydligt, normbrytande och uthålligt. Hon är en chef som leder verksamheten med hjärna, hjärta, humor och mycket mod. Therese är en mycket engagerad ledare som inspirerar oss anställda. Therese är väldigt mån om sin personal, hon bryr sig om allt och alla."

Priset för respektive utmärkelse är 10.000 kronor i bonus på lönen, i engångsutbetalning. För arbetslag i Årets Uppväxlare delar man på bonussumman.

Ett stort grattis till alla våra pristagare!

Bilder på pristagarna finns här.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: