Medborgardialog om utemiljön vid Kulturhuset

Nu finns ett förslag på hur utemiljön kring det nya Kulturhuset ska se ut. Men det är inte ett färdigt förslag. Vi vill ha en dialog om vad som är bra med det och vad som kan bli ännu bättre.

- Nästa steg blir en medborgardialog som kommer att hållas under hösten och vintern. Då bjuder vi in berörda fastighetsägare, Bruksskolan, Siriusorden, Handelsplats Höganäs och Höganäs byaförening till möten för att diskutera det vinnande förslaget, säger Viktoria Enoksson, landskapsarkitekt på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Under sommaren utlyste kommunens stadsmiljöavdelning en projekttävling för utformningen av den allmänna platsmarken kring det nya Kulturhuset. Tre landskapsarkitektkontor bjöds in för att ta fram ett koncept för utemiljön.

Det handlar om platsmarken utanför själva Kulturhustomten, Vasagatan ner till Bruksskolan och Köpmansgatan framför Kulturhuset. Visionen är att det nya Kulturhuset tillsammans med utemiljön ska skapa liv och aktivitet i stadskärnan. Det ska finnas möjlighet till möten, lek, paus och tillfällig event.

I förutsättningarna fanns också cykelparkeringar (inklusive lådcyklar), vindskydd mot höghuset, plats för konstverk och en torgyta med plats för event. Det ska även finnas parkeringsplatser, med det är inte bestämt hur många, det jobbar kommunen vidare med.

Juryn bestod av representanter från olika avdelningar i kommunen. De har bedömt gestaltning, funktion och genomförbarhet i de tre förslagen och är överens i sitt beslut.

Höganäs nya Kulturtorg

Vinnaren blev ”Höganäs nya Kulturtorg – Mellan hav och land” av landskapsarkitektkontoret Edge med följande motivering:

”Det är en flexibel men tydlig utformning som både bjuder in till vardagliga möten och ger plats och möjlighet till den tillfälliga kulturupplevelsen. Gestaltningen hämtar inspiration från hav och land med Höganäs anda.”

I förslaget delas utemiljön på Vasagatan upp i två mindre torg, som avgränsas med en trappa och där den övre delen mot Köpmansgatan är avsedd för fotgängare. Torgytorna kan förändras efter pulsen i Höganäs med flexibla parkeringsplatser på det nedre torget som lätt stängs av och ger yta för tillfälliga evenemang. Trafiken på Torggatan och Köpmansgatan saktas ner.

De åsikter som kommer fram i dialogen med de olika intressegrupperna kommer att ligga som grund för att uppdatera förslaget när det genomförs.

Arbetet med utemiljön kommer att påbörjas efter att Kulturhuset är färdigbyggt vid halvårsskiftet 2024, om det går som planerat.

 

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen