Rapport från kommunfullmäktige 17 oktober 2022

Måndag 17 oktober sammanträdde Höganäs kommunfullmäktige. Bland annat valdes en ny kommunfullmäktigeordförande.

Måndagskvällens kommunfullmäktigemöte var det första för mandatperioden 2022-2026. Dagordningen bestod av mestadels valärenden.

Ny kommunfullmäktigeordförande efter Gustaf Wingårdh (M) blev Péter Kovács (M). Han får sällskap i fullmäktigepresidiet av Ulf Molin (C), som blev förste vice ordförande, och Wivi-Anne Broberg (S), som blev andre vice ordförande.

Efter att kommunstyrelsens 13 ledamöter och 13 ersättare hade blivit valda, utsåg kommunfullmäktige Peter Schölander (M) till kommunstyrelsens ordförande, Johan Ingvarson (MP) till förste vice ordförande och Lennart Nilsson (S) till andre vice ordförande.

Som vanligt direktsände vi sammanträdet på kommunens Youtube-kanal. Här kan du se mötet i efterhand:

Du kan ladda ner de kompletta möteshandlingarna , 3.1 MB. om du vill läsa allt som togs upp under mötet.

Nästa kommunfullmäktigemöte är redan nästa vecka, torsdag 27 oktober.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: