Överenskommelse mellan kommun och polis ska bidra till ett ännu tryggare Höganäs

Höganäs kommun har under tisdagen skrivit under en samverkansöverenskommelse med polisen. Överenskommelsen innebär att polisen och kommunen tar ytterligare steg för att fördjupa sitt gemensamma arbete för att kommunen ska vara en trygg och säker plats att bo, verka och vistas i.

– Det känns bra att vi har fått en samverkansöverenskommelse på plats. Nu kan vi utveckla vårt samarbete för att hålla brottsligheten låg och tryggheten hög, säger Peter Schölander (M), kommunstyrelsens ordförande i Höganäs kommun.

Överenskommelsen ska leda till att konkreta och strategiska åtgärder genomförs utifrån en gemensamt framtagen lägesbild, för att säkra medborgarlöftet och lösa utmaningar som kan påverka säkerheten och tryggheten.

– Ungdomsbrottslighet och ungdomar i riskzonen, särskilt drogrelaterade fall och dess följdbrottslighet, kommer vi att arbeta mer tillsammans med. Vi kommer även fortsätta arbetet med att skapa en säkrare trafikmiljö, fortsätter Peter.

En annan del är att polisen kommer att medverka vid olika träffar med det lokala näringslivet, i syfte att informera om arbetet som görs i samband med denna överenskommelse.

– För att överenskommelsen ska få avsedd effekt krävs ett långsiktigt och systematiskt samarbete. Det är viktigt att kommunen både upplevs som och är en trygg plats och med ett strukturerat arbete tillsammans med polisen kan vi komma ännu längre, avslutar Peter.

Samverkansöverenskommelsen följs upp årligen och kan på parternas begäran revideras, i annat fall ska revidering ske en gång per mandatperiod.

Tryggheten i kommunen

När invånarna i en tidigare enkät har fått säga sitt om den upplevda tryggheten visar sig en hög trygghetskänsla i Höganäs kommun.
Läs mer: Höganäs är nordvästra Skånes näst tryggaste kommun.

I Svenskt Näringslivs senaste enkät där kommunens företag har svarat visade sig utvecklingsmöjligheter vad gäller att öka tryggheten i kommunen.
Läs mer: Höganäs står stadigt på toppen i Skåne.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: