Ny brygga vid Kvickbadet till sommaren 2024

Nu fortsätter vi att utveckla den södra delen av Kvickbadet. Målet är att till sommaren 2024 kunna inviga en cirka 200 meter lång brygga med ett soldäck längst ut. Redan till nästa sommar planeras nya toaletter, duschar och nedgångar till stranden.

Arbetet med att skapa en ny entré vid den södra delen av Kvickbadet är ett treårigt projekt som påbörjades inför den här sommaren med nya sittplatser, lekredskap och en hårdgjord yta för foodtrucks.

Nu är planeringen och tillståndsprocessen i gång för fortsättningen.

- Kvickbadet har väldigt många besökare och är kommunens mest välbesökta badplats. En varm dag i juli är det ofta så trångt att man inte kommer ut på bryggan. Det behövs mer plats och med den nya bryggan i söder och övriga satsningar avlastar vi den norra delen. Samtidigt blir Kvickbadet ännu häftigare och bättre, och det är positivt för hela centralorten, säger Peter Schölander (M), kommunstyrelsens ordförande.

Den nya bryggan är tänkt att byggas i den södra delen av stranden och ska ansluta från fortet vid Kustvägen. Eftersom det är långgrunt behöver den bli cirka 200 meter lång, för att komma ut på ett tillräckligt djup. Längst ut planeras ett cirka 400 kvadratmeter stort soldäck med sittplatser och vindskydd. Ungefär halvvägs ut blir det ett mindre däck för sol och bad, och bryggan blir tillgänglig för barnvagn och rullstol.

Bryggan kommer att ansluta direkt från stranden och tanken är en lätt konstruktion på stolpar för att den ska smälta in i miljön. Undersökningar av bottenfaunan har gjorts och stor hänsyn ska tas till havsmiljö och havsflora. Bland annat utformas bryggan på ett sätt som är snällt mot ålgräset och gör att det kan fortsätta växa fritt.

Ansökan till mark- och miljödomstolen

Nu tas ett underlag fram för ansökan hos mark- och miljödomstolen om att få bygga bryggan. Samråd kommer att hållas med länsstyrelsen under hösten och vi planerar även att ställa ut förslaget för allmänheten. Om allt går som planerat kommer bryggan att byggas under vintern 2023-2024 och den kan då invigas till badsäsongen 2024.

Under tiden fortsätter vi att utveckla Kvickbadet. Till sommaren 2023 ska en ny servicebyggnad med toaletter och duschar stå klar intill fortet. Där ska också byggas cykelställ och i vattnet planeras stolpar med hängmattor i nät. Samtidigt ska nya nedgångar öka tillgängligheten till sandstranden.

Se bryggan som har ritats av Tillberg Design of Sweden. , 7.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: