Vi skyndar på översynen av gatubelysningen

Nu utökar vi insatserna när det gäller gatubelysningen för att skynda på justeringarna där det har blivit för mörkt. Det är viktigt att Höganäs kommun bidrar till att minska elanvändningen, men det är också viktigt att inte skapa otrygga miljöer.

Genom att släcka en tredjedel av gatubelysningen hjälper Höganäs kommun till att minska risken för att elen i Sverige och Europa inte ska räcka till i vinter. Nu när nedsläckningen är genomförd ser vi att det på en del ställen har blivit för mörkt. Vi får också in synpunkter om detta från allmänheten, och kommer att göra justeringar där det behövs.

Arbetet med justeringarna är påbörjat, och på vissa platser är det också åtgärdat. Men det handlar om över 8 000 kommunala belysningsstolpar och justeringen måste göras manuellt i varje elskåp. Det tar tid och Höganäs kommun har därför i samverkan med Höganäs energi beslutat att tillföra mer resurser för att arbetet ska gå snabbare.

- Vi har lyssnat på de synpunkter som kommit och tar oron på allvar. På vissa platser har det blivit för mörkt, och i praktiken har det inte blivit så att var tredje gatlampa är släckt. Därför kommer vi nu att fördubbla insatserna med två personer, i stället för en, som åker runt för att se hur det har blivit och rätta till där det behövs. De kommer att arbeta både dag och kväll, säger kommunchef Herman Crespin.

För kommunen är det primära att minska förbrukningen av el. Därför avsätter vi de här resurserna för att arbetet inte ska dra ut på tiden.

Läs mer om hur Höganäs kommun minskar elförbrukningen och få svar på frågor om nedsläckningen.

Här gör du felanmälan i vår e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen