Gata döps efter Lars Vilks verk

Höganäs kommun uppmärksammar konstnären Lars Vilks genom att låta en ny gata få namn efter hans mest kända verk Nimis.

Det är vägen genom ett nytt villaområde som planeras i Arild, mellan Stubbarps byaväg och Blossavägen, som döps till Nimisvägen. Namnbeslutet har tagits av kommunens bygg- och miljönämnd.

Höganäs kommun vill att Lars Vilks minne ska leva vidare. Konstnären som bodde i kommunen omkom i en bilolycka 2021.

De har även kommit förslag att döpa en gata eller plats med Lars Vilks namn. Bygg- och miljönämnden är positiv till det, men följer god ortsnamnssed. Så kallade memorialnamn ska vara väl förankrade geografiskt och personen i fråga bör vara så pass välkänd av allmänheten att en förklaring till namnvalet inte behövs. Personen ska också ha varit avliden i minst tre till fem år innan namngivningen.

Lars Vilks namn uppfyller kraven, bortsett från att han inte har varit avliden tillräckligt länge.

- Därför blir det Nimisvägen i Arild nu, till att börja med. Framöver när nya gator i kommunen ska döpas kan det bli aktuellt med såväl Lars Vilks namn som andra av hans konstverks namn, exempelvis Arx och Omfalos, säger Jacob von Post, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

 

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: