Resultatet i brukarundersökningen har kommit

Nu har resultatet av brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen kommit. Undersökningen gjordes under hösten 2022 och Höganäs kommun ligger över riksgenomsnittet.

Det är SKR (Sveriges kommuner och regioner) som genomför brukarundersökningen med inriktning på kontakten med socialsekreteraren i myndighetsutövningen inom individ- och familjeomsorg.

Det vi kan se i resultatet för Höganäs kommun är att:

  • De som besvarat enkäten är sammantaget nöjda med det stöd de får från socialtjänsten.
  • Flertalet uppger att det är lätt att komma i kontakt med socialsekreteraren.
  • Flertalet uppger att socialsekreteraren visar förståelse för deras situation.

Resultatet kommer nu att analyseras djupare, med avsikten att förbättra kvalitén ytterligare. Analysen, tillsammans med förslag på åtgärder, kommer upp som ett ärende i socialnämnden i mars 2023.

 

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen