Förstärkt fältorganisation ökar möjlighet till tidiga insatser bland unga

Nu är de på plats. Höganäs kommuns nya förstärkta fältorganisation med fyra personer som arbetar förebyggande med ungdomar. Samtidigt öppnar en ny lokal på Storgatan som gör det enklare att komma i kontakt med socialtjänsten.

Förändringarna görs för att få en mer öppen och tillgänglig socialtjänst, där ungdomar och deras föräldrar kan få tidigt stöd.

- Satsningen innebär att vi går från att tidigare ha haft två halvtidstjänster på fältet till att nu ha fyra heltidstjänster. Vi får fler vuxna på stan och en större flexibilitet i deras arbete, säger Lotta Johansson, enhetschef på socialförvaltningen i Höganäs kommun.

Socialförvaltningen har anställt två socionomer, Evelina Bernström och Hannah Christiansen som utgör det nya Förebyggande teamet.

Janne Eneroth och Gunilla Winterqvist är fritidsledare med fältinriktning och utgår från Eric Ruuth kulturhus. De arbetar även kvällar och helger, har en lång erfarenhet av fältarbete och har god kännedom om kommunens ungdomar. De har bland annat inlett ett samarbete med Rädda Barnen och bastuföreningen i Höganäs. Även kommunens övriga fritidsgårdar är delaktiga och kommer att arbeta mer inriktat på att nå fler och nya målgrupper bland kommunens unga.

­- Styrkan är att vi jobbar tillsammans med våra olika kompetenser utifrån de behov som finns, och de kan variera, säger Johan Hjert, verksamhetschef på Eric Ruuth kulturhus.

Förebyggande teamets arbete

Förebyggande teamet är helt nytt. De arbetar förebyggande och uppsökande med ungdomar mellan 10 och 20 år. De håller också i ungdomsgrupper och föräldrautbildningar och det går att boka kostnadsfria rådgivande samtal med dem.

- Det är tidiga frivilliga insatser som är helt oregistrerade, med tystnadsplikt, säger Hannah Christensen.

Förebyggande teamet utgår från den nya lokalen på Storgatan 33B, som invigs 9 december och har fått namnet Fyren öppenvård. I lokalen finns även familjebehandlare och familjestödjare.

- Med den här lokalen vill vi sänka tröskeln att ta kontakt med socialtjänsten och möta ungdomarna i en mer välkomnande och avslappnad miljö. Även Maria Nordväst finns här en dag i veckan, säger Lotta Johansson.

Läs mer om Förebyggande teamet Öppnas i nytt fönster.

 

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: