Höganäs i topp med digitaliserade detaljplaner på nationell plattform

Höganäs kommun har hittills lagt upp hälften av detaljplanerna i Lantmäteriets nationella geodataplattform (NGP). Därmed är vi en av de fem kommuner som är snabbast med att genomföra digitaliseringen.

- I förra veckan, på internationella GIS-dagen firade vi att 270 av våra 480 detaljplaner har lagts upp på den nationella geodataplattformen. Det är resultatet av flera års arbete och känns väldigt roligt. Vi var snabba med att komma i gång och har legat först i landet, i oktober låg vi på fjärde plats och är fortfarande en av kommunerna i topp, säger Höganäs kommuns geodatachef Tecumseh Hollis.

Från den 1 januari 2022 finns ett lagkrav att alla nya detaljplaner ska vara digitala och följa en viss norm. Samtidigt blev kommunerna skyldiga att tillgängliggöra de digitala detaljplanerna. Lantmäteriet och Boverket har på uppdrag av regeringen skapat Nationella geodataplattformen (NGP) för att kunna samla alla Sveriges detaljplaner på en och samma plattform.

Genom tillgänglig information från Nationella geodataplattformen går det exempelvis att söka fram lediga byggrätter i ett geografiskt valt område, eller göra en filtrering utifrån vissa egenskaper. Det innebär bland annat att en byggherre som letar efter lämpliga områden att bygga på kan använda sig av NGP data i stället för att kontakta varje enskild kommun.

 

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen