Taxorna i idrottshallarna höjs inte trots inflationen

På det senaste sammanträdet i kultur- och fritidsutskottet 21 november beslöt politikerna att låta taxorna i idrottshallarna vara på samma nivå som i budgetbeslutet i maj.

- Beslutet innebär att taxorna kommer justeras upp med 1,27% och inte med den indexerade höjningen 3,73% som förvaltningen får i hyresökning, säger Anneli Sjöborg, förvaltningschef.

- Detta är vårt sätt att stötta föreningslivet. Vi vill att idrottsföreningarna ska må bra och flera har inte återhämtat sig efter pandemin, säger Anders Ståhl, ordförande i kultur- och fritidsutskottet.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: