Höganäs är nordvästra Skånes näst tryggaste kommun!

Polisens årliga trygghetsmätning visar att Höganäs invånare känner sig trygga, så trygga att Höganäs kommun 2022 är nordvästra Skånes näst tryggaste kommun.

Varje år genomför polisen en trygghetsmätning för att mäta den upplevda tryggheten i landets kommuner.

Resultatet sammanfattas och har en sexgradig skala, ett kallat problemindex, där 1 tyder på hög upplevd trygghet och 6 tyder på hög otrygghet. Höganäs fick ett lägre problemindex detta år (1,54), jämfört med förra året (1,65) – ett bra resultat jämfört med polisområde nordvästra Skåne som i år har ett genomsnitt på 2,05. Båstad är den enda kommun som fick högre resultat.

Trygghetsmätningen är en del av kommunens och polisens gemensamma arbete och ligger till grund för kommande prioriteringar.

Det som utmärker sig i årets mätning är att det finns en upplevd oro för droger, men också för buskörning med mopeder och a-traktorer. I mätningen upplevs även oro kring trygghet i kollektivtrafiken, något som kommunen och polisen tillsammans kommer att identifiera huruvida det kräver eventuella insatser.

Kommunstyrelsens ordförande Peter Schölander (M) menar att de årliga trygghetsmätningarna är invånarnas röster och därför otroligt viktiga.

– Det känns bra att vår plats blir tryggare och tryggare, trygghet är en väldigt viktig fråga för våra invånare och företagare och blir därmed en viktig prioritering för vårt arbete. Nu fortsätter vi att föra en dialog med polisen och vår nya samverkansöverenskommelse hjälper oss att hitta ännu fler sätt att komma åt den upplevda oron som utryckts, säger Peter.

Kristina Pålsson som är säkerhetsansvarig i kommunen berättar att det goda resultatet grundar sig i en bra samverkan med en rad aktörer.

– Från kommunens håll arbetar vi på bred front tillsammans med polisen och det trygghetsprojekt med funktioner som rör sig runt i kommunen dygnets alla timmar. Tillsammans är ett nyckelord när det gäller att arbeta med trygghet för en plats, säger Kristina.

Kristina berättar att droganvändningen i landet och i kommunen är något som hela tiden behöver resurser. Under 2022 har kommunen och polisen tillsammans ordnat civilkuragevandringar och flera yrkesgrupper inom kommunen har fått utbildning i ämnet. Att media har uppmärksammat problembilden har lett till en ökad medvetenhet hos civilsamhället vilket är bra.

– Höganäsbornas trygghet ökar och det speglar även det vi upplever när vi arbetar ute på Kullahalvön. Oron kring buskörning och droger är utmaningar som vi känner till och som vi jobbar aktivt med redan nu, säger Helen Alexandersson, gruppchef lokalpolisområde Höganäs, Båstad, Ängelholm och Örkelljunga samt före detta kommunpolis i Höganäs

Fakta om trygghetsmätningen

I Höganäs svarade 393 personer i åldrarna 16-85 år, deltagarna i undersökningen har valts ut slumpmässigt. Trygghetsmätningen genomfördes under två månader från den 15 augusti 2022.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: