Höganäs kommun erbjuder ABC familjestödsprogram

ABC familjestödsprogram är ett program för föräldrar till barn från 3 till 12 år. Syftet med programmet är att stärka familjerelationer och hjälpa föräldrar att handskas bättre med vardagssituationer.

Det som påverkar ett barns utveckling när barnet bor hemma allra mest är deras relation till föräldrarna. Goda relationer i familjen är som ett skydd för barn mot påfrestningar i livet. ABC familjestödsprogram ska hjälpa dig som förälder att påverka ditt barns utveckling på ett positivt sätt.

Programmet består av fyra gruppträffar som har fokus på barnets perspektiv och att utifrån det ge kärlek och bekräfta barnet. Träffarna heter visa kärlek, vara med, visa vägen och välj strider.

ABC pågår under cirka två månader, varje träff är runt två och en halv timme lång. Under en träff ses föräldrar tillsammans med utbildade gruppledare där du som förälder får övningar och möjlighet att diskutera med ledare och andra föräldrar. Många uppskattar möjligheten att dela erfarenheter och diskutera med andra föräldrar. Som mest deltar 10 föräldrar i en grupp.

Fyra stycken ABC familjestödsgrupper kommer startas upp under våren 2023. Vill du se vilka datum och tider som erbjuds eller läsa mer om ABC familjestödsprogram kan du göra det via länken nedan: ABC familjestödsprogram – Höganäs kommun (hoganas.se)

Programmet är gratis för dig som bor i Höganäs kommun. Du anmäler dig till programmet via länken nedan: Anmälan föräldrautbildning ABC - Höganäs kommun (hoganas.se)

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: