Invigning av Fyren Öppenvård

Den 9 december invigs Fyren Öppenvård som är socialtjänstens nya lokal där de möter barn, unga och deras familjer.

Du som bor i Höganäs kan bland annat möta förebyggande teamet, familjebehandlare och familjestödjare på Fyren Öppenvård.

Den nya lokalen som ligger mitt i Höganäs på Storgatan 33B är ett sätt för socialtjänsten att sänka tröskeln att ta kontakt med invånare. Här kan de nu möta barn, ungdomar och föräldrar i en välkomnande och avslappnad miljö.

- Jag hoppas att fyren ökar tillgängligheten och kan fungera som ett stöd och hjälp till familjer var de än är i livet , säger Yvette Thorén, samordnare på socialförvaltningen.

Under dagens invigning kunde besökare få information om verksamheten, få en visning av lokalerna hos Fyren Öppenvård och ta del av mingelmat.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: