Dags att tycka till om Jonstorps framtid

Hur ska Jonstorp utvecklas fram till år 2045? Den fördjupade översiktsplanen för Jonstorp visar kommunens viljeinriktning. Nu finns förslaget ute på samråd, då det går att lämna synpunkter.

Samrådet för FÖP Jonstorp pågår den 12 december 2022 till 28 februari 2023. Förslaget visas på biblioteket i Jonstorp och i Stationshuset i Höganäs. Det finns också digitalt på www.hoganas.se/fop-jonstorp.

Den 10-15 januari kommer en bod att ställas upp i Jonstorps centrum, med förslaget och utställningar. Då finns planarkitekterna på plats för att svara på frågor och de modeller som elever på Jonstorpsskolan har gjort visas upp. Modellerna visar hur eleverna vill att Jonstorp ska se ut om 20 år. I boden visas även en berättelse i keramik om Jonstorp, som invånare tagit fram efter en workshop.

Den fördjupade översiktsplanen pekar bland annat ut var Jonstorp är tänkt att växa, med nya bostäder. Den visar hur servicen är tänkt att utvecklas, hur grönstrukturen och trafiken ska planeras och hur höjda havsnivåer ska hanteras.

- I samrådet ges invånarna möjlighet att vara med och påverka riktningen i ett tidigt skede genom sina synpunkter. Vi kan få in sådant som vi kanske inte känner till eller saker som vi har missat, säger planarkitekt Milma Danielsson.

I FÖP Jonstorp ingår en social konsekvensanalys. Tillsammans med en grupp Jonstorpsbor har vi tittat på de sociala förutsättningarna för orten, vilka svagheter och styrkor som finns och vad som gör Jonstorp unikt.

- En sak som vi kom fram till är att det finns ovanligt mycket föreningsliv för en ort i den storleken och det bidrar till både en stark gemenskap och tillit, säger Milma Danielsson.

Jonstorp är en av fem serviceorter i kommunen som pekas ut i Översiktsplanen. Uppdraget är att gå mer på djupet genom att ta fram fördjupade översiktsplaner för alla, och Jonstorp är först ut.

Klicka här för att komma till den fördjupade översiktsplanen för Jonstorp.


Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen