Sammfattning av årets sista kommunfullmäktigemöte

Torsdagen den 15 december var det årets sista sammanträde för Höganäs kommunfullmäktige. Här kan du läsa något om det som togs upp och se mötet i efterhand.

Mötet började redan 18.00 med att kommunkören sjöng in julen. Därefter delades Höganäs miljöstipendium ut (läs annan nyhet om detta).

Höganäs kommunfullmäktige sammanträder i Sessionssalen, Stadshuset i Höganäs. Mötet kommer att börja redan klockan 18.00 med att kommunkören sjunger in julen. Därefter delas Höganäs kommuns miljöstipendium ut.

Här är ett av ärendena som togs upp:

Antagande av trafikstrategi för Höganäs kommun

I september 2018 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en trafikstrategi för Höganäs kommun. I uppdraget ingick även en trafikplan med en tillkommande åtgärdsplan.

Trafikstrategin är baserad på vision 2025 och bygger vidare på översiktsplanens planeringsriktlinjer avseende trafiksystemet.

Det övergripande syftet med trafikstrategin är att peka ut inriktningen för det framtida trafiksystemet med fokus på hållbara transporter. Utgångspunkten för trafikstrategin är att skapa förutsättningar för ett hållbart, attraktivt och funktionellt transportsystem. Trafikstrategins huvudinriktning stödjer på så sätt kommunens ambitioner om att växa och förtätas utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Trafikstrategin innehåller fyra övergripande principer:

  • Gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras
  • Goda förutsättningar för kombinerad mobilitet
  • Bebyggelse och transportsystem integreras
  • Ett tillgängligt och jämlikt trafiksystem

Kommunfullmäktige beslutade att anta trafikstrategin.

 

Vill du veta mer om vad som togs upp under mötet, kan du läsa handlingarna i sin helhet , 40.1 MB..

Du kan också se mötet i efterhand här:

Nästa kommunfullmäktigemöte hålls torsdagen den 26 januari 2023.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: