Kommunen köper Widdings villa

Den gamla doktorsvillan i hörnet Köpmansgatan/Storgatan, kallad Widdings villa, som ligger bredvid det blivande kulturhuset, kommer att köpas av kommunen.

Sekelskiftesvillan i klassicistisk stil ligger väldigt centralt i Höganäs, och blir närmaste granne med det blivande kulturhuset. Kommunen har markerat det som kulturhistoriskt särskilt värdefullt. På tomten står Höganäs första vattentorn.

– Det här är en fastighet som är viktig för Höganäs utveckling, för gestaltningen av Höganäs i framtiden, och för möjligheten att skapa en ännu bättre stadskärna, säger Peter Schölander (M), kommunstyrelsens ordförande.

Exakt vad som ska hända med fastigheten är inte klart, men villan kommer att finnas kvar och bevaras.

Kommunfullmäktige beslutade på ett extrainsatt ärende att delegera till kommunstyrelsen att genomföra förvärvet av aktierna i det bolag som just nu äger fastigheten och att godkänna förvärvet och att godkänna köpeavtalet, något som ska ske före årets slut.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: