Ny avfallstaxa från 1 april 2023

På förslag från NSR kommer en ny avfallstaxa att börja gälla från den 1 april nästa år. Det innebär en generell höjning på runt 4,9 procent.

De höjda insamlings- och förbränningskostnaderna tillsammans med höjda energi- och materialpriser och indexregleringar har inneburit att taxorna för de flesta abonnemangen behöver höjas. Även grundavgiften höjs på villaabonnemangen.

Då villahushållens grundavgift inte bär sina egna kostnader som den ser ut idag, blir det en höjning med 25 kronor per månad (300 kronor per år).

Den rörliga avgiften för det vanligaste abonnemanget (ett 190 liters kärl för mat- och restavfall med 26 tömningar, ett 190 liters kärl för pappersförpackningar, ett 240 liters kärl för tidningar, blandglas och metall och en säck för plastförpackningar, alla med 13 tömningar per år) höjs med 12 kronor per månad, från 1 035 kronor per år till 1 180 kronor per år.

För övriga abonnemang blir det justeringar i motsvarade nivå.

Kommunfullmäktige beslutade att anta den av NSR föreslagna avfallstaxan, som ska gälla från 1 april 2023.

För mer detaljer kring avfallstaxan, kan du läsa i kommunfullmäktiges handlingar , 40.1 MB..

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: