Skolprojekt avslutades med medborgardialog

Eleverna i årskurs 8 på Vikenskolan har under fyra veckor arbetat med att ta fram ett hållbart framtida Viken. Projektet ”Vår Stad” avslutades den 16 december med att politiker i Höganäs kommun fick förslag presenterat på åtgärder för en mer hållbar framtid.

”Vår Stad” utmanade och motiverade eleverna till att vara delaktiga i samhällsutvecklingen utifrån Höganäs kommuns hållbarhetsarbete.

– Projektets avslutning kan ses som elevernas första medborgardialog! Det är en möjlighet för ungdomar och politiker att mötas och diskutera miljöfrågor på riktigt. Ett viktigt tillfälle för politiker att lyssna på ungdomarnas åsikter och idéer så att eleverna känner att de kan påverka sin egen framtid, säger Ida Svenback, lärare Vikenskolan.

För andra året i rad anordnas projektet som är ett ämnesövergripande arbete i NO, SO och bild. Eleverna ska på ett så konkret sätt som möjligt komma med förslag på en hållbar framtid för olika områden i Viken. I arbetet tar eleverna ett fiktivt kliv till år 2035, då klimatmålen är nådda eller på god väg att nås. Jordens temperaturökning väntas hålla sig under 2-gradersmålet och det ekologiska fotavtrycket minskar stadigt. Höganäs kommun har nått flera av de energi- och klimatmål som sattes upp av politiker för 15 år sedan.

– Eleverna har kommit med riktigt bra idéer på hur vi kan få en mer hållbar framtid, säger Fredrik Seger, hållbarhetsutvecklare i Höganäs kommun.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: