Nu hålls samråd om ny badbrygga vid Kvickbadet

För att fler ska kunna bada vid Kvickbadet utan trängsel så planerar Höganäs kommun att bygga en ny brygga vid stranden. Innan tillståndsansökan skickas in visas underlaget upp i ett samråd, där det går att lämna synpunkter.

Den nya bryggan ska placeras på stranden, cirka 200 meter söder om småbåtshamnen. Den kommer att bli drygt 200 meter lång och cirka 3 meter bred, med två sexkantiga soldäck.

Att bygga en brygga innebär vattenverksamhet och Höganäs kommun kommer att ansöka om tillstånd för detta hos mark- och miljödomstolen. Ansökan ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning och som en del i den processen ska ett samråd genomföras för att informera allmänheten och samla in synpunkter. 

Fram till den 20 januari 2023 finns det möjlighet att ta del av information om bryggan och lämna synpunkter. Informationen finns på kommunens hemsida www.hoganas.se/kvickbryggan. Den finns också utställd i entrén till Stationshuset på Järnvägsgatan 8 i Höganäs. De fastighetsägare som bor 250-300 meter från bryggan har fått en särskild inbjudan.

Höganäs kommun arbetar kontinuerligt med att förbättra Kvickbadet och målet är att den nya bryggan ska stå klar till sommaren 2024.

Här finns mer information om bryggan och samrådet. www.hoganas.se/kvickbryggan

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: