Möjlighet att ansöka om pengar för att motverka ensamhet bland äldre

Höganäs kommun vill uppmuntra ideella föreningar och privatpersoner att genomföra aktiviteter med syfte att motverka ensamhet bland äldre. Därför kommer det även under 2023 att finnas pengar att söka för sådana aktiviteter.

Aktiviteterna ska rikta sig till personer som är äldre än 65 år och helst ska de vara upprepade. Om aktiviteten är av engångskaraktär så bör den genomföras inom kommunens gränser.

Socialnämnden har även för 2023 avsatt 250 000 kronor för att motverka ensamhet bland äldre. Exempel på ansökningar som har beviljats under 2022 är simgrupp för äldre, julfest för personer med kognitiv sjukdom och deras anhöriga och återkommande träffar med program och fikakompis.

Har du något förslag på aktivitet som du som privatperson eller förening vill genomföra så är du välkommen att lämna in en ansökan.

Läs mer här om hur du kan engagera dig som förening, företag eller privatperson. Öppnas i nytt fönster.


Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: