Höganäs kommun startar Höganäsinitiativet och uppmanar regeringen att införa gårdsförsäljning

Ingen regering har lyckats införa gårdsförsäljning i Sverige trots att frågan har utretts i flera omgångar. Nu ligger ett förslag hos regeringen som med små justeringar säkrar både alkoholmonopolet och folkhälsan. Höganäs kommun lägger i dag fram Höganäsinitiativet och skriver till regeringen med uppmaningen att snarast öppna möjligheten att bedriva gårdsförsäljning på prov i ett begränsat område.

Höganäs kommun har tillsammans med lokala vingårdar i dag skickat ett brev till landsbygdsministern och socialministern med uppmaningen att införa gårdsförsäljning på prov i ett begränsat område. Samtidigt har kringliggande kommuner och Region Skåne bjudits in i arbetet. Enligt Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) finns potential för minst 3 000 hektar vinodling i södra Sverige och nordvästra Skåne är den mest vingårdstäta regionen i Sverige. Höganäsinitiativet vill skapa goda förutsättningar för landsbygdsföretagande och det hantverksmässiga svenska vinet genom att få till stånd gårdsförsäljning på försök.

– I nordvästra Skåne finns yrkeskunnandet, företagarna och de rätta jord- och vattenförhållandena för det hantverksmässigt tillverkade svenska vinet. Närheten till SLU och ett stort antal innovativa livsmedelsföretag ger även goda förutsättningar för att utveckla vin som bransch och därmed också ett nytt forsknings- och utvecklingsområde. Det gör regionen till det bästa geografiska området för regeringen att på prov införa gårdsförsäljning, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Schölander.

Utredningen konstaterar att det går att införa gårdsförsäljning utan att äventyra Systembolagets monopol eller folkhälsan. Men för att ytterligare förstärka skyddet för folkhälsan och säkerställa att gårdsförsäljning blir en satsning på landsbygdsföretagande föreslår Höganäsinitiativet att ett lagförslag bör ha en alternativ begränsning än total produktionsvolym. I stället bör det slå fast att "hantverksmässig tillverkning säkerställs genom odling i nära anslutning till försäljningsstället".

– När vi lyssnar på regeringen och ansvariga ministrar för både landsbygd och socialpolitik är det tydligt att det finns ett engagemang för landsbygden. Men det behövs mer än ord. Efter decennier av utredningar bör regeringen nu ta ett nödvändigt steg för landsbygden och införa gårdsförsäljning. Genom att tydliggöra att odling och försäljning ska ske i nära anslutning säkerställs att gårdsförsäljning blir en kraftfull satsning på mindre landsbygdsföretag, avslutar Peter Schölander.

Läs mer om gårdsförsäljning

Statens offentliga utredningar: "En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker" (regeringen.se)

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: