Höganäs kommun ger dig möjlighet att skjuta upp betalning av kommunala fakturor

Det ekonomiska läget är just nu väldigt ansträngt för många i vårt samhälle. För att mildra konsekvenserna erbjuder Höganäs kommun dig som medborgare och företagare möjlighet att skjuta upp din betalning av kommunala fakturor i upp till 90 dagar.

Uppskovet gäller fakturor för:

  • Barnomsorg
  • Vård och omsorg
  • Vatten och avlopp
  • Färdtjänst
  • Tillsynsavgifter

Du kan inte ansöka om anstånd för fakturor från:

  • Höganäshem
  • Höganäs Energi
  • NSR

Behöver du rådgivning ekonomiskt?

Om du har ekonomiska svårigheter kan du kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare.

Har du behov av att skjuta upp dina kommunala fakturor så anmäler du det i e-tjänsten:

Frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter via kommunen@hoganas.se eller på telefon 042-33 71 00.

Öppettider hittar du här: Kontakta kommunen – Höganäs kommun (hoganas.se)

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: