Förändrad ansökningsprocess vid val av förskoleklass

I år har vårdnadshavare vars barn ska börja i förskoleklass blivit erbjudna en plats på en skola utifrån sitt upptagningsområde. Det betyder att inte alla behöver ansöka om plats, utan enbart de som vill välja en annan skola, kommunal eller fristående. Vilket underlättar för både vårdnadshavare och skoladministratörer.

Vårdnadshavare har via post blivit informerade om vilken skola de blivit tilldelade. Är de nöjda med platsen behöver det inte göra något mer. Har de däremot fått en skola de inte önskar, utan vill istället välja en annan – kommunal eller fristående, ska de ansöka om detta via denna e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. E-tjänsten ska också användas för de vårdnadshavare som idag har sitt barn på en fristående förskola och vill fortsätta med fristående även för förskoleklass. E-tjänsten är öppen mellan 16 januari och 16 februari.

Förskoleklassen är en bro mellan förskola och skola. Förskoleklassen har en egen del i läroplanen med förtydligat syfte och innehåll som ska ge eleverna förutsättningar att utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som kommer senare i grundskolan. Förskoleklass är obligatorisk, avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: