Kommunen analyserar droganvändning genom avloppsvattnet

Höganäs kommun har nyligen låtit genomfört en analys av avloppsvattnet för att uppskatta hur mycket drogklassificerade preparat som används i kommunen. Rester av droganvändning utsöndras med urin och transporteras till kommunens reningsverk där mätningen sker. Avloppsmätningar är ett av flera sätt att följa drogutvecklingen över tid och mätningarna är en av flera pusselbitar i kommunens drogförebyggande arbete.

Kristina Pålsson, säkerhetsansvarig i Höganäs kommun, svarar här på frågor om resultatet av mätningen.

Hur ser resultatet av analysen ut?

­– Resultatet som är en ögonblicksbild speglar till stor del övriga samhället och visar att det förekommer droger i avloppsvattnet i alla byar på Kullahalvön, i vissa byar mer och i vissa mindre. 2020 var de vanligast förekommande drogerna cannabis och tramadol men även kokain, amfetamin och ecstasy. Mätningen som är gjord nu visar spår av cannabis, kokain, amfetamin och tramadol.

Jämfört med analysen som gjordes 2020 har cannabis minskat i vissa områden men ökat i andra. Likaså gäller kokainet som även det har minskat på vissa ställen men ökat på andra. Vi kan se att amfetamin ökar och på vissa håll ganska kraftigt medan tramadol ser ut att minska och ecstasy har försvunnit helt. En viktig sak vi ska komma ihåg är att vissa receptbelagda mediciner kan innehålla spår av preparaten ovan, men analysen visar trots det en ökad droganvändning.

Vad gör Höganäs kommun för att motverka droganvändningen?

­– Som kommun har vi ett ansvar i att motverka och förebygga, vi har bland annat ett nytt förebyggande-team som jobbar för den yngre ålderskategorin. Vår ungdomssamordnare träffar ständigt högstadieklasser och samtalar utifrån ”fem skäl att tacka nej till narkotika”. Vi utbildar ständigt kommunens personal, men även föräldrar och andra viktiga vuxna, i att se tecken på droganvändning. För att komma åt problematiken ytterligare har kommunen och polisen tillsammans ordnat civilkuragevandringar. Att arbeta drogförebyggande på Kullahalvön är även ett fokusområde i kommunens och polisens gemensamma medborgarlöfte 2023.

Vad beror droganvändningen på?

­– Tyvärr kan man se tendenser att samhället blir mer drogliberalt, droganvändningen är både i riket och i Höganäs ett samhällsproblem som hela tiden kräver resurser. Användningen förekommer i olika åldrar och svaret på frågan vad det beror på är komplext, i vissa fall kan bakomliggande orsaker så som psykisk ohälsa vara en orsak. En sak är säker och det är att vi tillsammans måste få stopp på konsumtionen och vi behöver civilsamhällets hjälp.

Du säger att vi behöver civilsamhället till hjälp framåt, vad ska man som invånare göra om man ser tecken på droganvändning?

­– Genom att se helheten ökar chansen att det främjande och förebyggande arbetet lyckas. Vi planerar olika insatser tillsammans med polisen. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att hålla ögon och öron öppna, informera om och anmäla det vi ser, om vi ska vända trenden när det gäller droganvändningen och kriminaliteten som följer i dess spår måste vi våga agera!

Tips - så kan du hjälpa till i det förebyggande arbetet

Genom att se helheten ökar chansen att det främjande och förebyggnade arbetet lyckas:

  • Om du ser ett misstänkt drogrelaterat brott ring 112.
  • Om du misstänker att någon i din närhet har drogproblem så finns det hjälp att få av kommunen. Är personen vuxen så finns kommunens vuxenenhet (41:an) som kan rådge hur situationen kan och bör hanteras. Du når dem på telefon 042- 33 77 43. Om personen är yngre än 25 år kan du vända dig till Maria Skåne Nordväst.
  • Föräldrar har ett stort ansvar för sina barn. Kommunens fritidsgårdar har fritidsledare med fältinriktning och socialförvaltningen ett förebyggande-team som båda arbetar aktivt mot ungdomar. Utbildningsförvaltningen har en elevhälsa som kan hjälpa och stötta. Ta kontakt med kommunens servicecenter så får du vidare hjälp.
  • Nytt är även att Öppenvården Fyren erbjuder rådgivande samtal, ansök och ta kontakt genom kommunens e-tjänst här: https://minasidor.hoganas.se/oversikt/overview/1335
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: