Många elrelaterade bränder under 2022

När år 2022 summeras, kan räddningstjänsten konstatera de flesta utryckningarna har berott på automatiska brandlarm. Många av bränderna är elrelaterade.

Förra året hanterade räddningstjänsten i Höganäs 510 händelser, varav runt 440 innebar en räddningsinsats. Det är lite drygt en om dagen i genomsnitt.

Trafikolyckorna ligger på ungefär samma nivå som tidigare år (46 stycken). De flesta olyckor sker på väg 111 och 112, varav fyra olyckor skedde vid Mjöhultskorset.

De allra flesta utryckningarna (126 stycken) rörde automatiska brandlarm, följt av brand och ambulansassistans på 72 stycken vardera. Lyckligtvis var det inga dödsbränder – då bränderna har upptäckts av de boende, brandvarnare och grannar – men de har förstås orsakat stor skada för de enskilda.

Orsaken till bränderna varierar, men el- och spisrelaterade händelser är överrepresenterade tillsammans med handhavandeolyckor.

– Det absolut viktigaste för oss alla är att ha fungerande brandvarnare, gärna flera tillsammans med en handbrandsläckare och brandfilt, säger Lars Scotte, räddningschef. Detta är en billig försäkring för att inte hamna i onödig olycka.

– I dag har vi många apparater som behöver laddning. Försök att ladda på den vakna tiden, då det inte är helt ovanligt med bränder vid laddning, fortsätter Lars Scotte. Lämna aldrig spisen obevakad och glöm ej släcka ljusen när ni inte är i rummet. Vid många olyckor så kommer ofta uttalandet "men jag skulle ju bara..."

Totalt uppskattar man att räddat värde uppgår till 126 miljoner kronor för 2022. "Räddat värde" är en modell som används för att påvisa vad räddningstjänsten faktiskt sparar åt samhället, den enskilde eller försäkringsbolaget genom sin insats.

Under året rekryterades fem nya brandmän, varav en internrekryterad brandman och fyra så kallade RiB eller räddningstjänstpersonal i beredskap, det som tidigare kallades deltidsbrandman.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: