Nytt samarbete med Arbetsförmedlingen ska hjälpa fler långtidsarbetslösa

Nu finns ett nytt avtal om samverkan mellan Höganäs kommun och Arbetsförmedlingen. Syftet är att påskynda ungdomars och långtidsarbetslösas etablering i arbetslivet och förbättra kompetensförsörjningen för arbetsgivare. Det innebär bland annat 45 nya kommunala platser för arbetsträning.

De senaste åren har det saknats ett samverkansavtal mellan Höganäs kommun och Arbetsförmedlingen och nu återupptas samarbetet.

- Det känns jättebra att det nu finns en överenskommelse som vi har varit med och tagit fram utifrån de behov som vi ser i Höganäs. Nu får vi nya möjligheter att tillsammans jobba med de som står långt ifrån arbetsmarknaden för att få dem i arbete, studier eller annan försörjning som är rätt för individen, säger Anneli Söderhjelm, verksamhetsansvarig för Vuxenutbildningen och Utvecklingscentrum.

Överenskommelsen är framför allt riktad mot ungdomar som inte har etablerat sig på arbetsmarknaden och långtidsarbetslösa, däribland nyanlända med språksvårigheter. Men det handlar också om företagens kompetensförsörjning framåt och att hjälpa arbetsgivare i kommunen som har svårt att rekrytera.

45 nya platser för arbetsträning

För den arbetssökande innebär avtalet att det nu vid behov går att träffa en handläggare från Arbetsförmedlingen på plats i Höganäs, i ett rum på Utvecklingscentrum (UC). Avtalet innebär också att det finns 45 platser på UC för arbetsträning.

- Nu kan vi göra mer för de som vi behöver prioritera och kan matcha ut dem på arbetsträning i olika kommunala verksamheter. Varje individ ska hamna så rätt som möjligt från början, säger Anneli Söderhjelm.

Avtalet mellan Höganäs kommun och Arbetsförmedlingen är löpande och samarbetet påbörjades under hösten.

- Samverkan är alltid bra och nu bygger vi upp vårt samarbete med kommunen på nytt. Därmed slipper vi dubbelplanering och kan tillsammans arbeta för att hitta de bästa lösningarna så att fler kan komma ut i arbete eller studier, säger Gunilla Ljungnér, sektionschef på Arbetsförmedlingen.

Låg arbetslöshet i Höganäs

Arbetslösheten i Höganäs kommun ligger på en historiskt låg nivå, 4,9 procent. De elva kommunerna i nordvästra Skåne ligger på mellan 4,8 och 12,6 procent. En stor andel av de arbetslösa är ungdomar upp till 24 år och utrikesfödda.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: