Här ser du kvällens kommunfullmäktigemöte!

I kväll, torsdag 26 januari, hålls årets första sammanträde med Höganäs kommunfullmäktige. Vi direktsänder som vanligt mötet på nätet. Så här ser du sändningen.

Höganäs kommunfullmäktige brukar hålla sina sammanträden i Sesionssalen i Stadshuset i Höganäs, men just i kväll sammanträder de i Tivolihuset i Höganäs.

Dagordning:
§ 1. Upprop
§ 2. Justering
§ 3. Fastställande av ärendelistan
§ 4. Avsägelser
§ 5. Fyllnadsval
§ 6. Godkännande av markanvisningsavtal för fastigheterna del av Höganäs 35:4 och Brorsbacke Västra 26
§ 7. Tidigareläggning av kamerainstallation, Vikenskolan/Tornlyckeskolan
§ 8. Refinansiering av lån för avgiftsfinansierad verksamhet
§ 9. Godkännande avseende tilläggsavtal till exploateringsavtal med Derome Hus AB i södra Arild
§ 10. Svar på motion avseende arkitektur- och gestaltningsplan
§ 11. Svar på interpellation angående hur togs beslut om att släcka ner var tredje gatlampa
§ 12. Inkommen motion angående att solpaneler skall installeras på fria ytor

Förutom att besöka mötet på plats, kan du lyssna på mötet i direktsändning i Höganäs Närradio Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på 104,9 MHz.

Vi direktsänder som vanligt mötet på Youtube. Här kan du se sändningen:

Sammanträdet börjar klockan 18.30.

Vill du läsa om ärendena som tas upp, kan du ladda ner de kompletta möteshandlingarna , 16.5 MB..

Välkommen att titta och lyssna!

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: