Övervakningskameror ska motverka skadegörelse

Kommunfullmäktige har beslutat att tidigarelägga en installation av kameraövervakning på Vikenskolan.

86 000 kronor. Minst så mycket kostade skadegörelsen på Vikenskolan bara under 2022. Bara en enda förstörd kortläsare kostar runt 10 000 kronor att åtgärda.

– Det är väldigt trist med all skadegörelse, särskilt på en ny skola, säger Kristina Pålsson, säkerhetssamordnare på Höganäs kommun.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har tidigare installerat kameraövervakning på Tornlyckeskolan för test och utvärdering av systemet. Detta har fallit väl ut och fungerat bra.

I investeringsbudgeten för 2024 fanns det upptaget 600 000 kronor för installation av utvändig kameraövervakning på Vikenskolan och Kullagymnasiet. Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslog en tidigareläggning av installationen på Vikenskolan.

Kostnaden för att installera kameraövervakningen är 400 000 kronor. Det kommer att installeras 17 stycken kameror med tillhörande centralutrustning. Vid rörelse kan larmbolaget bli kontaktat och rycka ut, så att det inte sker något. Enligt Kristina Pålsson ligger fokus på att förebygga brott, inte i första hand att sätta dit någon.

– Vi vill jobba brottsförebyggande, för att få ned kostnaden för oss alla. Det hjälper förstås också om medborgarna kan vara lite observanta på vilka som rör sig vid skolbyggnaderna under tider när det inte är någon verksamhet i lokalerna. Kan vi få bort dessa onödiga utgifter, kanske man kan lägga pengarna på något trevligare, som nya datorer eller utflykter, säger Kristina Pålsson.

Kommunfullmäktige beslutade under torsdagens sammanträde att bifalla förslaget om att tidigarelägga kamerainstallationen på Vikenskolan.

Läs mer

Trygghet, säkerhet och krisberedskap i Höganäs kommun (hoganas.se)

Brottsförebyggande arbete i Höganäs kommun (hoganas.se)

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: