Höganäs kommun erbjuder utökat stöd till nyblivna föräldrar

Socialtjänstens öppenvård Fyren har inlett ett samarbete med BVC Delfinen som består av fem stycken hembesök hos nyblivna föräldrar. Samarbetet heter Växa tryggt och syftet är att socialtjänsten precis som BVC ska kunna ge tidigt stöd till barn och föräldrar.

Målet med Växa tryggt är att socialtjänsten och BVC tillsammans ska bidra till en jämlik start i livet för nyfödda barn genom att ge dem och deras föräldrar samma förutsättningar. Att socialförvaltningen och BVC Delfinen inför gemensamma hembesök hos familjer med nyfödda barn är en förutsättning som kommer ge fler barn samma förutsättningar tidigt i livet.

En familj erbjuds fem stycken hembesök från det att barnet är en vecka gammal fram till att barnet är 15 månader. Däremellan har barnet andra besök på BVC som består av läkarbesök, vaccinationer och utvecklingsuppföljningar.

De fem hembesöken har olika tema som följer barnet och familjens utveckling och stöttar dig som förälder genom barnets olika faser. De fem hembesöken heter "Att ta emot sitt barn", "Att lära känna sitt barn", "Att leda och följa", "Att skapa en vardag" och "Att vara en familj". Under det första hembesöket kommer en BVC-sköterska hem till dig. De övriga fyra hembesöken görs av både en BVC-sköterska och en familjestödjare från Socialtjänstens Fyren öppenvård.

Det finns några ämne som ständigt är aktuella under barnets första 15 månader. Vid varje hembesök kommer därför följande punkter vara återkommande samtalsämne:

 • uppföljning från förra besöket
 • relationer, samspel och anknytning
 • föräldraskap
 • barnets utveckling
 • amning
 • mat och sömn
 • skärmar (TV, Ipad, mobil)
 • tandhälsa
 • barnsäkerhet
 • jämställt föräldraskap
 • våld i nära relationer
 • föräldrars frågor.

Vill du veta mer om Växa tryggt, hembesöken eller vilka som kommer hem till dig kan du läsa det här: Växa tryggt Höganäs kommun.


Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: