Projektet KAASAM får fler elever till skolan

Statistiken på hemmasittande elever ökar och går allt längre ner i åldrarna. Allt fler barn och ungdomar hoppar av eller riskerar att hoppa av skolan. Det är ett växande problem som Arbetsmarknadsenheten i Höganäs kommun aktivt arbetar för att motverka. Arbetet går under namnet KAASAM och projektleds av Nathalie Palm.

– KAASAM riktar sig mot elever i åldern 14–20 och skapar broar mellan bland annat eleven, utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. KAASAM är en bra och neutral arena för samverkan där vi agerar utifrån skräddarsydda lösningar anpassade efter individen. Det är fördelen med att arbeta i en mindre kommun!

Projektet startades för ett år sedan och är redan mycket framgångsrikt. Drygt hälften av de inskrivna eleverna har återgått helt eller delvis till skolan alternativt gått ut i arbete eller praktik. De övriga är fortfarande i kartläggningsstadiet eller i en motiveringsprocess.

– Fördelen med KAASAM är att vi har möjlighet att agera omgående – vid minsta tecken på att eleven inte känner motivation. Motivation är grundläggande, men också att hitta ett ”varför” och plantera drömmar hos eleven. Vi fokuserar på framtidstro, ett långsiktigt perspektiv och känslan av ett sammanhang, säger Linnéa Boijsen som är processamordnare för KAASAM.

KAASAM samordnar mellan myndigheter och förvaltningar och agerar informationskanal till och från familjen. Det finns många föräldrar ute i hemmen som mår dåligt och är i behov av föräldrastöd. Projektet arbetar med elevens personliga nätverk, som kan vara allt från vårdnadshavare till kusin eller granne.

– Det finns så mycket vinster med detta projekt! Både ur ett stort och litet perspektiv. Det är ett problem som bara ökar – men nu arbetar vi aktivt och förebyggande med det. Och det känns så bra när en sängliggande elev kommer tillbaka till ett sammanhang och känner sig lyckad. Det är ett kvitto på att vårt arbete gör skillnad, säger Nathalie.

 

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: