Befolkningen i Höganäs kommun fortsätter att öka

En ny befolkningsprognos för perioden 2022–2035 visar att befolkningen i Höganäs kommun fortsätter att öka.

I rapporten, författad av Statisticon, konstateras att pandemin har skapat en osäkerhet kring den framtida befolkningsutvecklingen i landet – kanske mer på kort sikt än på lång sikt. Exempelvis har såväl utrikes som inrikes flyttströmmar förändrats under pandemiåren.

SCB:s officiella statistik visar att under 2021 ökade folkmängden i Höganäs kommun med 421 personer, från 27 168 till 27 589 invånare. Bakom ökningen ligger ett flyttnetto på 489 personer och ett födelsenetto på -77 personer.

Under de tre första kvartalen förra året (2022) har befolkningen ökat med 491 personer, och förväntas att öka något mer när även sista kvartalet kan räknas med.

Under 2021 flyttade 1 907 personer till Höganäs, vilket var fler än under 2020. Samtidigt minskade antalet personer som flyttar från kommunen. Under samma år var det färre som föddes (186) än som avled (263), vilket alltså ger ett födelsenetto på -77 personer.

Både flyttnetto och födelsenetto förväntas vara mer positivt under 2022 jämfört med 2021, vilket då skapar en större befolkningsökning.

Ser man till hela prognosperioden, från 2022 till 2035, beräknas folkmängden att öka med nästan 5 000 invånare, från 27 589 till strax över 32 300 personer.

Tittar man tillbaka på hur folkmängden har varit historiskt, framgår det att det stod ganska stilla under många år. 1980 var folkmängden 22 111 personer, och hade bara ökat lite vid millennieskiftet – till 22 639 personer. Därefter tog befolkningsutvecklingen fart.

Under perioden fram till 2035 förväntas genomsnittsåldern i Sverige öka från 42 till 43 år. I Höganäs kommun förväntas den under samma period öka från 45 till 47 år. Redan nu är alltså genomsnittsåldern 3 år högre i Höganäs kommun än i riket, och beräknas vara 4 år högre vid 2035.

Att allt fler blir äldre är i grunden positivt, men det ökar också den så kallade försörjningsbördan – alltså kvoten mellan antalet invånare i icke yrkesverksam ålder (0–19 år respektive 65 år eller äldre) och antalet invånare i yrkesverksam ålder (20–64 år).

Höganäs kommun har en vision om att vi ska vara 30 000 invånare år 2025, något som behövs för att fortsätta att möta behoven och ha ett långsiktigt hållbart Höganäs.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: