Förslag till detaljplan för hamnhotellet ute på granskning

Förslaget till detaljplan för Höganäs hamnhotell har omarbetats och anpassats utifrån de synpunkter som kom in under 2022 års samråd. Nu är planen ute på granskning 16 februari till 9 mars.

Under granskningen är du välkommen att lämna in dina synpunkter på förslaget till kommunen. Granskningshandlingarna finns publicerade på kommunens hemsida.

Detaljplansförslag, del av Höganäs 36:2, Hamnhotellet (hoganas.se)

Synpunkterna ska skickas in skriftligt till kommunen via mailadressen kommunen@hoganas.se eller via post enligt nedan:

Höganäs kommun
Diarenummer KS/2020/354
Plan- och bygglovsavdelningen
263 82 Höganäs

Om processen

Granskningen är nästa steg i detaljplaneprocessen och är ännu ett tillfälle att lämna sin åsikt innan beslut om antagande sker. Läs mer om processen kring hamnhotellet på kommunens hemsida. Här kan du också ta del av de visionsbilder på hotellbyggnaden som kommunen publicerade i samband med att granskningen inleddes.

Höganäs hamnhotell – Höganäs kommun (hoganas.se)

Se informationsmötet om förslaget

På grund av det stora allmänintresset kring hamnhotellet anordnade kommunen onsdagen den 15 februari 2023 ett informationsmöte om förslaget till ny detaljplan. Mötetet sändes via kommunens Youtube-kanal och går att se i efterhand via länken nedan.

Informationsmöte om detaljplanen för hamnhotellet i Höganäs 15 februari klockan 18-19.30 (Youtube.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: