Biståndshandläggarna ger sig ut i Höganäs

Kommunens biståndshandläggare bjuder in till träffar i de olika kommundelarna under våren. Funderar du över vilken hjälp du kan få i ditt hem om du blir sjuk eller inte klarar dig själv? Då ska du passa på att komma och prata med oss!

Vilka kommer vara med på träffarna?

Biståndshandläggare men även färdtjänsthandläggare, anhörigsamordnare och samordnare för kognitiva sjukdomar kommer under våren besöka flera verksamheter för samtal och information.

Vad gör en biståndsahndläggare?

Personer som kommer i kontakt med biståndshandläggare, färdtjänsthandläggare och anhörigsamordnare och samordnare hör av sig via medborgartjänsten eller servicecenter för att de vill ansöka om hjälp. Det kan exempelvis röra sig om hemtjänst eller särskilt boende. Sedan är deras uppgift att utreda behovet av hjälp och ta ett beslut utifrån det. Träffarna sänker tröskeln för personerna i Höganäs att komma i kontakt med socialförvaltningen.

- Med dessa träffar vill vi inspirera och informera dig som medborgare att planera inför framtiden. Vi vill ge dig kunskap om vilket stöd och hjälp som finns och hur du kommer i kontakt med oss när situationen kräver. Även du som anhörig är varmt välkommen till träffarna för att prata och få råd och stöd från oss, säger Alexandra Johnsson, processledare på socialförvaltningen.

Funderar du över vilken hjälp du kan få i ditt hem om du blir sjuk eller inte klarar dig själv? Då ska du passa på att komma och prata med oss vid någon av tillfällena nedan.

Första träffen startar den 27 februari, efter det fortsätter träffarna fram till maj.

Datum för att träffa biståndshandläggare:

Vid dessa datum kommer anhörigsamordnare och samordnare för kognitiva sjukdomar delta vid ett av datumen på respektive plats.

Brorsbacke trygghetsboende

22 mars klockan 14:00

10 maj klockan 14:00

Midgårdsgatan trygghetsboende

30 mars klockan 14:00

17 maj klockan 14:00

Höganäs bibliotek

15 mars klockan 10:00

3 maj klockan 10:00

Folkparken trygghetsboende

15 mars klockan 13:30

3 maj klockan 13:30

Caféverksamhet, Jonstorps IF, Revavägen, i Jonstorp

2 mars klockan 14:00

27 april klockan 14:00

Nyhamnsläges bibliotek

27 februari klockan 15:00

15 maj klockan 14:00

Lerbergets bibliotek

15 mars klockan 14:00

10 maj klockan 14:00

Lisas trädgård, Viken

8 mars klockan 09:30

3 maj klockan 09:30

Datum för att träffa färdtjänsthandläggaren:

Det är endast under följande datum du har möjlighet att träffa färdtjänsthandläggaren. Under dessa träffar kommer inte biståndshandläggare, anhörigsamordnare och samordnare för kognitiva sjukdomar delta.

Brorsbacke trygghetsboende

29 mars klockan 14:00

Midgårdsgatan trygghetsboende

7 mars klockan 14:00

Folkparken trygghetsboende

28 februari klockan 14:00

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen