Kommunfullmäktige kommer ut till folket

Normalt sammanträder kommunfullmäktige i Sessionssalen i Stadshuset i Höganäs. Men med ett nytt beslut kommer kommunfullmäktige ut till de olika kommundelarna.

Det var under torsdagens sammanträde som Höganäs kommunfullmäktige beslutade att ändra i sin arbetsordning. En av ändringarna rörde var kommunfullmäktige rent fysiskt får hålla sina sammanträden.

Den normala platsen är Sessionssalen i Stadshuset. Men nu öppnar man för att ordförande efter samråd med vice ordförandena får bestämma en annan plats för ett visst sammanträde. Tanken är att ytterligare föra kommunfullmäktige närmare invånarna.

– Vår tanke är att försöka komma ut till kommunens olika delar, säger Peter Kovács, kommunfullmäktiges ordförande. Visserligen kan man redan i dag ta del av fullmäktiges möten både via radio och internet, men det blir en annan sak att vi rent fysiskt tar oss ut i kommunen. Vi hoppas att många ska besöka oss!

Att kommunfullmäktige flyttar ut innebär en teknisk utmaning, då utrustningen rörande ljud, sändning och omröstningar är fast monterad i Sessionssalen. Kommunens tjänstepersoner håller just nu på att ta fram lösningar.

Exakt var och när kommunfullmäktige ska hålla sina möten ute på Kullahalvön håller fortfarande på att diskuteras.

Premiär blir det troligen i juni, då mötet är tänkt att hållas i Lerberget (möjligen nere i hamnen), medan Jonstorp står på tur någon gång i höst. Därefter är tanken att fler kommundelar ska få besök av kommunfullmäktige.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: