Telepass tar över färdtjänstresor från 1 oktober

Från den 1 oktober 2023 blir Telepass ny leverantör av färdtjänstresor i Höganäs kommun. Överklagandet av upphandlingen har avslagits och nu har avtalet skrivits under.

- Vi planerar tillsammans med Telepass för en så bra och smidig övergång som möjligt. Bytet av leverantör ska inte innebära några större förändringar för dig som är färdtjänstresenär, säger Cecilia Lindestam-Viebke, avdelningschef på socialförvaltningen i Höganäs kommun.

Höganäs kommun har upphandlat färdtjänstresorna och Telepass lämnade det bästa anbudet. Beslutet överklagades och förvaltningsrätten har nu meddelat i en dom att vi har följt de regler som gäller enligt lagen om offentlig upphandling.

Därmed är upphandlingen avslutad och avtal har tecknats. Det innebär att Telepass tar över uppdraget att köra färdtjänst i Höganäs från den 1 oktober 2023 och kommer då att ersätta Taxi Höganäs.

Vad innebär bytet av leverantör för mig som är färdtjänstresenär?

I Höganäs kommun finns cirka 720 personer med färdtjänsttillstånd. Du som är färdtjänstresenär kommer att få mer detaljerad information skickad hem till dig i god tid innan skiftet den 1 oktober 2023.

Beställning av resor hos Telepass kommer att göras på telefon precis som nu, men det blir ett nytt telefonnummer som meddelas senare. Det kommer även att finnas en mobil app att använda för den som vill.

Telepass planerar bland annat att göra besök i verksamheterna samt ha öppet hus i Höganäs, där du har möjlighet att närvara och ställa frågor. Mer information om detta kommer senare.

Beställningscentral i Lund

Telepass, som är en del av Nobina, kommer att ha egna bilar i Höganäs kommun och beställningar sker genom deras kundtjänst som är placerad i Lund. Flera av Telepass chaufförer har lokal kännedom och lång erfarenhet av att köra i närområdet eftersom de redan idag kör sjukresor för Skånetrafiken i bland annat Höganäs kommun.

- Vi är glada över att kunna påbörja vårt nya uppdrag i höst. Tillsammans med Höganäs kommun kommer vi att skapa bästa möjliga förutsättningar för att våra resenärer ska ges trygga resor med hög kvalitet, det är vår yttersta målsättning, säger Anders Ekelund, vd på Telepass.

Avtalet med Telepass gäller i två år, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Läs mer

Ny färdtjänstleverantör oktober 2023 – Höganäs kommun (hoganas.se)

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: