Kommunen gör ett starkt resultat

Höganäs kommun redovisar ett rekordresultat på 137,6 miljoner kronor, något som kommer att behövas inför bland annat investeringar kommande år.

Under torsdagskvällen godkände kommunfullmäktige årsredovisningen för Höganäs kommun. Året som gått var ett annorlunda år. Stort fokus har varit på krig, höga räntor, inflation och energikostnader. Osäkerheten har varit större än på väldigt länge. För 2022 redovisades ett resultat för kommunen på 137,6 miljoner kronor.

– Det är ett starkt resultat och beror främst på intäkter av engångskaraktär, till exempel på intäkter vid försäljning av mark och tillfälliga statliga stöd i samband med pandemin. Dessutom har vi haft en snabbare återhämtning efter pandemin och ett starkare skatteunderlag än förväntat, säger Maria Bylund, ekonomichef på Höganäs kommun.

Om nu Höganäs kommun går så bra, varför är det bra med överskott?

– Det är viktigt med starka resultat och med överskott, så att vi kan investera i våra verksamheter. Stora investeringar just nu sker till exempel på Bruksskolan, nya kulturhuset, köp av Widdings Villa och snart startar ombyggnaden av Brunnby IP. Överskotten går direkt till verksamheterna på detta sättet. Vi har en investeringsbudget på 1,6 miljarder kommande 10-årsperiod. Ska vi klara detta utan att skuldsätta kommunmedborgaren krävs det överskott, säger Maria Bylund.

Höganäs kommun strävar efter att ha en stabil ekonomi och god ordning på finanserna.

– Vi är en ovanlig kommun som inte har en enda krona i skuld för investeringar i den skattefinansierade verksamheten, säger Maria Bylund.

Förutom de finansiella målsättningarna har även målen för verksamheterna i mycket hög grad uppnåtts och de strategier som definierats för att nå vår visionen likaså i hög grad uppnådda. Bedömningen är att verksamheten bedrivs i linje med kommunens vision och att vi har en god ekonomisk hushållning.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: