Höganäs fick högsta betyget någonsin i SKR:s utvärdering

I utvärderingen Kommunkompassen bedömer Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kvalitén på landets kommuner. Den 18 april presenterades 2023 års resultat för Höganäs kommun. Varje område betygsätts på en skala där maxpoängen är 100. Av totalt 800 poäng hamnade Höganäs kommun på 679 poäng – det högst uppmätta resultatet någonsin i Kommunkompassens 20-åriga historia. – Jag är väldigt, väldigt imponerad av Höganäs kommun, säger Lisa Lindell, sakkunnig vid SKR.

En bred analys av kommunen

- Höganäs är en kommun för andra att bli inspirerad av. Det syns att ni har jobbat med de förbättringsförslag som ni fått vid tidigare utvärderingar, säger Lisa Lindell som är sakkunnig inom styrning och ledning vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Syftet med utvärderingen Kommunkompassen är att göra en genomlysning av en kommun utifrån ett övergripande perspektiv. Resultatet presenteras i en rapport som visar på både styrkor och förbättringsområden inom åtta olika delområden. Kommunkompassen har genomförts av SKR sedan 2002.

Höganäs kommun deltar i Kommunkompassen för tredje gången. Senast det begav sig var 2020, då poängen stannade på 611, vilket redan då innebar en topp tre-placering på listan över utvärderade kommuner. Denna gång blev resultatet dock ännu bättre.

Kommunchefen: "väldigt stolt över våra medarbetare"

- Det är ett gemensamt resultat, resultatet av vad alla våra 2500 medarbetare bidrar till varje dag de går till jobbet. Jag är väldigt stolt över vad vi gör i kommunen och nästan mållös över det otroliga resultatet, säger Herman Crespin, kommunchef.

- Jag har bott här sedan 70-talet och har själv upplevt den resa som kommunen gjort för att komma dit vi är nu. Detta resultat är något för alla i kommunen att vara stolta över, säger Peter Schölander (M), kommunstyrelsens ordförande.

Höganäs styrkor och förbättringsmöjligheter

De åtta huvudområden som undersökningen fokuserar på är:
- Samspel mellan förtroendevalda och medborgare
- Samhällsutveckling
- Styrning och kontroll
- Effektivitet
- Brukarens fokus
- Kvalitetsutveckling
- Arbetsliv
- Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap

Höganäs har höjt sig inom alla utvärderade områden, trots att resultatet från den senaste Kommunkompassen 2020 redan då innebar att kommunen placerade sig på topp-trelistan.

Höganäs starkaste område i utvärderingen är styrning och kontroll.

- Där ligger ni på 93 poäng av 100 möjliga, vilket är enastående bra, säger Lisa Lindell.

De förbättringsmöjligheter som SKR rekommenderar kommunen att kika vidare på handlar främst om det systematiska utvecklingsarbetet.

- Det systematiska utvecklingsarbetet är decentraliserat, det hade underlättat med en övergripande, gemensam bild av det arbetet - precis som med innovationsutvecklingsarbetet där ni är ett otroligt starkt föredöme, säger Lisa Lindell.

SKR:s fullständiga rapport om utvärderingen av Höganäs kommun håller på att färdigställas och kommer att publiceras på hoganas.se i sin helhet när den är klar.

Läs mer

Om kommunkompassen (skr.se)

Om Höganäs kommuns arbete med kommunkompassen (hoganas.se)

 

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: