Höganäs kommun har fått en stadsträdgårdsmästare

Magnus Svederberg är ny stadsträdgårdsmästare i Höganäs kommun. Han har arbetat i kommunen sedan 2005, som parkingenjör, och har nu fått en ny roll. Det är en återuppväckt titel kan man säga. Höganäs kommun har inte haft någon stadsträdgårdsmästare i modern tid – men nu är det dags.

Varför behöver Höganäs en stadsträdgårdsmästare? Vi ställde frågan till den som kan besvara den allra bäst, nämligen Magnus själv.

- Höganäs har ju en lång historia som villaort. Många har haft sina trädgårdar och löst det här med grönytor själv. I bostadsområdet har det funnits en grön plätt att samlas och spela fotboll på och alla har varit rätt så nöjda. Nu när Höganäs utvecklas med en större andel flerfamiljshus och vi blir fler på en begränsad yta när vi använder marken mer effektivt, så blir det gröna i staden mer betydelsefullt. Vi måste arbeta med det gröna på ett hållbart sätt, där fyller stadsträdgårdsmästaren en viktig funktion och kan ta ett helhetsansvar. Det är en tydlig signal att vi vill säkerställa och utveckla stadens gröna miljöer.

Stadsträdgårdsmästartiteln kan ha olika funktion i olika kommuner. Vad innebär den i Höganäs?

- Det handlar om att ha någon som har överblicken och säkerställer så att den allmänna platsmarken lyfts in tidigt i all planering och fungerar långsiktigt. Som att de boende kanske vill ha möjlighet till odling i sitt område, att vi tänker på den biologiska mångfalden och säkerställer att det finns dagvattenlösningar. Omvärldsbevakning och att lösa våra gemensamma utmaningar för framtiden tillsammans med andra är också en del i arbetet, jag deltar i olika nätverk och sitter bland annat i styrelsen för Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare.

Du har arbetat med de här frågorna länge. Vad är du mest stolt över så här långt?

- Vi är ju ett lag som arbetar med det här tillsammans och målet har varit att utveckla parker, lekplatser och badplatser. Jag tror de flesta kan se skillnaden mot hur det såg ut för 18-20 år sedan. Det är väldigt kul att jobba i en kommun som förstår värdet av att satsa på den allmänna platsmarken, och som ser att det gör Höganäs till en attraktiv stad. Ska jag nämna några saker som jag är särskilt stolt över så är det Kvickbadets utveckling, Skateparken, Vikenparken och Storgatans förändring. Och även arboretet, eftersom jag älskar träd!

Ordning och reda och digitalisering kanske du också skulle kunna lägga till?

- Ja, det är viktigt. Vi har digitaliserat hela vår parkkarta med skötselytor och skötselplaner. Allt är dokumenterat för att kunna hålla koll och se hur vi använder de pengar vi har till skötsel på bästa sätt. Nästa steg är vårt innovationsprojekt Höganäs Smart City, som pågår för fullt, där sensorer hjälper oss att följa förlopp, till exempel livbojar som rapporterar när de är försvunna och papperskorgar som säger ifrån när de är fulla.

 

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: