"Tio snabba frågor" nyhet på kommunfullmäktige

I går kväll, torsdag 27 april, sammanträdde Höganäs kommunfullmäktige. Här är några av punkterna som togs upp och här kan du se sändningen i efterhand.

En nyhet på sammanträdet var punkten "10 snabba frågor". Kommunfullmäktiges presidium hade kommit på tio olika frågor, som skulle besvaras av ledamöterna med ja eller nej via voteringsanläggningen. Voteringen var anonym och frågorna publicerades inte i förväg, för att ledamöterna skulle kunna svara mer spontant.

En fråga var exempelvis "Ska Höganäs kommun fortsätta jobba för att få hit spårbunden trafik?". Vilket resultatet blev och vilka fler frågor som ställdes kan du se i sändningen i efterhand. Se nedan!

Uppföljning av planen för tillgänglighet och delaktighet

Höganäs kommun ska vara tillgänglig och möjliggöra för alla invånare och besökare att vara delaktiga. För att verka för ett Höganäs för alla har kommunen tagit fram en plan för tillgänglighet och delaktighet för perioden 2021–2025, med tillhörande åtgärdsplan.

Under året har ett stort arbete gjorts inför valet med lättläst/klarspråksutbildning för politiker och valmedarbetare, valskola och en politikerutfrågning. Funktionshinderdagen den 3 december uppmärksammades med ett stort arrangemang på Tivolihuset. Innovationsfonden beviljade en ansökan vilket finansierade två terrängrullstolar som finns att låna på Sportbanken.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna uppföljningen.

Uppföljning av Höganäs kommuns integration- och mångfaldsplan

Höganäs kommun ska arbeta förvaltningsövergripande för att öka förutsättningar och möjligheter för integration och samordning av insatser. Som en följd av det beslutade kommunfullmäktige i oktober 2020 att anta Höganäs kommuns integration- och mångfaldsplan.

Kommunledningskontoret har upprättat en uppföljning av denna plan. Resultatet av uppföljningen visar på ett väl fungerande arbetssätt förvaltningarna emellan kring områdena integration och mångfald.

Uppföljningen visar att målen i planen är uppfyllda genom de aktiviteter som har genomförts av Höganäs kommuns förvaltningar och bolag.

Kommunfullmäktige beslutade att lägga uppföljningen till handlingarna.

Detta var bara några av punkterna som togs upp. För att läsa om samtliga ärenden, kan du ladda ner möteshandlingarna , 9.8 MB. i sin helhet.

Här kan du se sändningen i efterhand:

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: