Höganäs i mål med att göra digitala detaljplaner tillgängliga

Nu finns alla Höganäs kommuns 480 detaljplaner upplagda på Lantmäteriets nationella geodataplattform (NGP). Det är en service som bland annat företag kan ha stor användning av. 

Höganäs är den andra kommunen i Sverige som har hunnit lägga upp alla sina detaljplaner på Lantmäteriets nationella geodataplattform.

- Eftersom vi var tidigt ute med att digitalisera alla våra detaljplaner så tyckte vi det var en självklarhet att även få upp dem till NGP. Vi har ett mål att arbeta med digitalisering och det här kommer troligen snart att bli ett lagkrav. Därför känns det väldigt bra att vi redan har kommit i mål, säger Linda Adler som är lantmäteriingenjör på kommunens geodataavdelning.

Bara Botkyrka var snabbare och blev först, medan Höganäs kommun kommer som god tvåa.

- Skillnaden är att vi har samtliga planbestämmelser, som byggnadshöjder och liknande, med i våra detaljplaner i NGP och det är vi än så länge ensamma om.

Digitala planer är ett lagkrav


Från den 1 januari 2022 finns ett lagkrav att alla nya detaljplaner ska vara digitala och följa en viss norm. Än så länge gäller det enbart nya detaljplaner, men i Höganäs har vi valt att digitalisera alla äldre gällande detaljplaner också.

Samtidigt blev kommunerna skyldiga att tillgängliggöra de nya digitala detaljplanerna. Det arbetar många kommuner med just nu, och har kommit olika långt. Lantmäteriet och Boverket har på uppdrag av regeringen skapat Nationella geodataplattformen (NGP) för att kunna samla alla Sveriges detaljplaner på en och samma plattform.

Genom att information finns tillgänglig på den nationella geodataplattformen går det exempelvis att söka fram lediga byggrätter i ett geografiskt valt område, eller göra en filtrering utifrån vissa egenskaper. Det innebär bland annat att en byggherre som letar efter lämpliga områden att bygga på kan använda sig av NGP-data i stället för att kontakta varje enskild kommun.

Här finns alla Höganäs kommuns detaljplaner:
Detaljplaner och tomtkarta – Höganäs kommun (hoganas.se)

Nationella Geodataplattformen nås via Lantmäteriets webbplats:
Nationella geodataplattformen | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

 

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: