Länsstyrelsen behöver mer tid att granska detaljplanen för Hamnhotellet 

Länsstyrelsen har beslutat att överpröva kommunfullmäktiges beslut den 15 juni att anta detaljplanen för ett nytt hotell i Höganäs hamn. 

Anledningen till beslutet är att det är semestertider och länsstyrelsen behöver mer tid på sig att hinna granska planen.

-Vi har haft en dialog med länsstyrelsen inför beslutet. Tajmingen för detaljplanen har blivit olycklig för länsstyrelsen eftersom den kommer mitt i semestern. De behöver ha personal med rätt kompetens på plats för att kunna gå igenom den del av planhandlingarna som redogör för skydd mot stigande havsnivåer, säger Jacob von Post, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Det skäl som anges för överprövningen är att bebyggelsen kan vara olämplig med tanke på risken för översvämning. Länsstyrelsen har enligt plan- och bygglagen rätt att överpröva kommunens beslut om att anta en detaljplan till exempel om en byggnation anses olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

Genom att kalla in planen får länsstyrelsen ytterligare två månader på sig att ta ställning till detaljplanen, inklusive bilagan som redogör för skydd mot stigande havsnivåer. 

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: