Bassängen i Solviken är åter öppen

Resultaten från den senaste provtagningen av vattnet i Solviksbassängen visar bra värden. Bassängen kan därmed åter öppnas för allmänheten torsdagen 14 juli.

Solviksbassängen har tidigare varit stängd på grund av förhöjda halter av bakterien Pseudomonas aeruginosa som gjorde vattnet otjänligt. Under helgen har bassängen chockklorerats och under måndagen 10 juli togs nya prover på vattnet. Resultatet från provet som tog i måndags visar att bassängen åter har goda värden och har därmed åter öppnats för allmänheten.

Kommunen tar vattenprover regelbundet på 14 badplatser i Höganäs för att säkerställa vattenkvalitén. Du kan läsa mer om badvattenkvalitén här: Badvattenkontroll – Höganäs kommun (hoganas.se)

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: