Nominera årets uppväxlare 2023

Nu är det dags att nominera en person eller ett arbetslag inom Höganäs kommuns förvaltningar eller bolag som har skapat ett ökat värde för invånare, besökare eller företagare.

Det kan handla om att du har träffat på medarbetare inom kommunen som har vågat göra något extra i form av service, bemötande eller förbättrad kvalité. En person eller ett arbetslag som du anser har vågat växla upp och bidra så att Höganäs som kommun ligger i framkant.

Nominera årets uppväxlare 2023

Varför detta pris?

En av strategierna i kommunens vision är att vara en arbetsgivare i framkant. Höganäs ska vara en modern och innovativ arbetsgivare. Många av kommunens yrkesgrupper konkurrerar med privata arbetsplatser och därför måste vi skapa utvecklingsmöjligheter och ta tillvara på medarbetarnas kompetens samtidigt som vi ger vår anställda möjlighet att utveckla sig ytterligare inom sin yrkesroll. Vi tror på att uppmärksamma goda resultat och att en belöning bidrar till att skapa stolthet hos den anställde. Stolta och engagerade medarbetare är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för kommunen och att värna om personalens individuella utveckling och kunskap är en del i att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vem bedömer?

Inskickade förslag bedöms av en jury bestående av kommunchef, kommunikationschef och HR-chef. Juryn samråder med förvaltningschefen för de nominerade. Priset delas ut en gång per år och vinnaren presenteras vid en prisutdelning där samtliga chefer och nominerade medarbetare bjuds in. Prisutdelningen sker varje år under hösten. Information om vinnarna presenteras på www.hoganas.se och kommunens övriga officiella sociala medier.

 

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: