Lärare i 12 månader – årets pedagog

”Alla elever kan lyckas i bild! Mitt mål är att eleverna ska komma till mina lektioner och känna att de lyckas med någonting.”

Isabelle Liljekvist Bjers har arbetat som Bildlärare på Tornlyckeskolan i ett år. Det gångna året var lärorikt, utmanande och roligt – både för eleverna och Isabelle. Det är utmärkelsen årets pedagog ett tydligt kvitto på!

”Man måste inte vara duktig på att rita för att vara bra i ämnet bild. Och här kommer min viktiga uppgift som lärare in – väcka deras kreativitet till liv”, säger Isabelle.

Enligt Isabelle finns det ett vinnande koncept som verkar gå bra hem hos eleverna, och det är att vara sig själv. Varm, lugn och mjuk beskriver Isabelle sig själv som, med förhoppning om att kunna vara en viktig närvarande vuxen för våra barn och unga.

”Det viktigaste är för mig att jag kan peppa eleverna till att tro på sig själva. De ska fokusera på sina egna färdigheter och alltid utgå från sig själv, inte jämföra sig med andra. För att min peppning ska ge kraft är det viktigt att jag har byggt en stark och genuin relation till eleverna”, avslutar Isabelle.

Stort grattis och bra jobbat säger vi till Isabelle!

Genom att alltid se till elevens möjligheter att lyckas i sitt skolarbete bygger den här läraren tillitsfulla relationer med sina elever. Hens tydliga ledarskap och sin väl genomtänkta undervisning skapar trygghet och väcker elevernas kreativa nyfikenhet att våga skapa sitt personliga estetiska uttryck. Lärarens naturliga drivkraft att utveckla sin och sina kollegors kollegiala lärande, vara en aktivt lyssnande kollega samt reflektera över sin egna lärandepraxis visar på att hen är en mycket god ambassadör för läraryrket och specifikt för praktiskt estetiska ämnen. Årets pedagog är... Isabelle Liljekvist Bjers

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: