Samråd vattentjänstplan 2024

Nu börjar samråd för Höganäs kommuns vattentjänstplan 2024. Det innebär att du har möjlighet att framföra dina synpunkter om kommunens långsiktiga planering för att kunna tillgodose behovet av kommunalt vatten och avlopp.

Varför en vattentjänstplan?

Höganäs kommun har tagit fram ett förslag till en vattentjänstplan som nu läggs ut för samråd. Samråd innebär att du som invånare får möjlighet att framföra dina synpunkter. Syftet med vattentjänstplanen är att presentera kommunens långsiktiga planering för att kunna tillgodose behovet av kommunalt vatten och avlopp.

Ta chansen, ta reda på hur Höganäs planerar sin verksamhet framöver och framför dina synpunkter. Samrådstiden pågår fram till 17 september.

Läs förslaget

Förslaget hittar du på https://bit.ly/vattentjanstplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och kommunens anslagstavla. Handlingarna finns även tillgängliga under samrådstiden i Stationshuset (Järnvägsgatan 8) vardagar från klockan 08:00 till 16:00.

Framför dina synpunkter

Om du önskar framföra synpunkter ska dessa lämnas skriftligen och vara Höganäs kommun tillhanda senast 17 september 2023. Synpunkterna skickas till VA@hoganas.se eller Servicecenter, Centralgatan 20, 263 38 Höganäs.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: