Förslag att LOV-upphandla personlig assistans

Berörda brukare och medarbetare har informerats om att det finns ett politiskt förslag att upphandla personlig assistans enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Vid socialnämndens arbetsutskott den 30 augusti presenterades en utredning om införandet av ett valfrihetssystem inom personlig assistans. Socialnämnden kommer att ta ställning till förslaget vid sitt möte den 13 september och beslut fattas av kommunfullmäktige den 26 oktober.

Den som är assistansberättigad väljer alltid själv vem som ska utföra assistansen. Det går att välja Höganäs kommun, ett privat företag eller själv stå som arbetsgivare för sina assistenter. Höganäs kommun har ingen egen verksamhet som utför personlig assistans, utan beställer uppdraget av Höganäs Omsorg AB.

Vid beslut om upphandling enligt LOV så kommer intresserade LOV-utförare att få lämna in anbud. Den assistansberättigade som har valt Höganäs kommun får då välja fritt mellan olika godkända utförare. I valfrihetssystemet konkurrerar alla företag om kvalitet och inte pris. Alla utförare får samma ersättning.

Genom att öppna upp för fler företag får brukare som väljer Höganäs kommun fler utförare att välja mellan. Samtidigt får fler företag möjlighet att utföra assistans i kommunen.

Om kommunfullmäktige tar beslutet att upphandla personlig assistans enligt LOV så berör det i dagsläget 16 brukare som har valt Höganäs kommun som anordnare, och cirka 70 personliga assistenter som är anställda av Höganäs Omsorg AB.

Så länge inget beslut är fattat kommer Höganäs Omsorg att utföra personlig assistans hos sina brukare precis som vanligt.

 

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: