Påverka trafiken via Resvaneundersökning 2023

I september 2023 får invånarna i Skåne chans att påverka trafiken genom en stor resvaneundersökning som Region Skåne gör var femte år. Undersökningen kommer att hjälpa dem planera för ett säkert, tillgängligt och smidigt resande i framtiden.

Är du utvald?

125 000 slumpvis utvalda skåningar kommer få svara på resvaneundersökningen. Ju fler som svarar på undersökningen desto bättre och rättvisare kommer kunskapsunderlaget att spegla hur skåningarna verkligen reser. Därför är det viktigt att du svarar på enkäten om du bil utvald, det är genom dig som Region Skåne får reda på vad som är viktigt för oss i Höganäs.

Alla är en del av trafiken

Oavsett om du reser mycket eller lite, och oavsett hur du tar dig fram, är du en del av trafiken. Går du kanske promenader på kvällen? Cyklar du till jobb? Tar du bilen när du åker och handlar? Eller tar du kanske buss till skolan? Då är dina åsikter viktiga då resultatet från undersökningen hjälper oss planera framtidens gångvägar, cykelvägar, bilvägar, järnvägar och kollektivtrafik.

 

Här finner du mer information om Region Skånes resvaneundersökning och resultat från tidigare år: Resvaneundersökning Region Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: